Toiminimen kirjoitusvaltuudet

Toiminimen kirjoitusvaltuudet Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden siten, että toiminimenkirjoittajat kirjoittavan toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Toiminimen kirjoitusvaltuuksia rajoitetaan siten, että sellaiset henkilöt, joille on myönnetty toiminimenkirjoitusoikeus, mutta eivät ole hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäseniä, saavat kirjoittaa toiminimen vain yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai johtoryhmän jäsenen kanssa.

Yhtiöjärjestyksen määräykset ja hallituksen tehtävät

Yhtiöjärjestyksen määräykset Hallituksen tehtävät Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon varsinainen yhtiökokous vuodeksi kerrallaan valitsee n jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hyväksymisvaltuudet ja ostolaskujen käsittely

Hyväksymisvaltuudet ja ostolaskujen käsittely   Hallitus päättää kulloinkin voimassa olevista hyväksymisvaltuuksista.   Toistaiseksi ovat voimassa seuraavat hyväksymisvaltuudet:   Yhtiön toimitusjohtaja voi hyväksyä liiketoimintaan kuuluvia investointeja tai hankintoja 50.000 euroon saakka ja liiketoimintaan kuulumattomia tai vain epäsuorasti kuuluvia investointeja tai hankintoja 10.000 euroon saakka.   Liiketoimintayksiköiden johtajat voivat hyväksyä oman yksikkönsä liiketoimintaan kuuluvia investointeja tai hankintoja 10.000 euroon saakka ja liiketoimintaan kuulumattomia tai vain epäsuorasti kuuluvia investointeja tai hankintoja 2.000 euroon…

Hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät

Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata ja kehittää yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön perusstrategian ja…