Yhtiöjärjestyksen määräykset ja hallituksen tehtävät

Yhtiöjärjestyksen määräykset Hallituksen tehtävät Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon varsinainen yhtiökokous vuodeksi kerrallaan valitsee n jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät

Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata ja kehittää yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön perusstrategian ja…