Yhtiöjärjestyksen määräykset ja hallituksen tehtävät

Yhtiöjärjestyksen määräykset

Hallituksen tehtävät

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon varsinainen yhtiökokous vuodeksi kerrallaan valitsee n jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.