Hyväksymisvaltuudet ja ostolaskujen käsittely

Hyväksymisvaltuudet ja ostolaskujen käsittely   Hallitus päättää kulloinkin voimassa olevista hyväksymisvaltuuksista.   Toistaiseksi ovat voimassa seuraavat hyväksymisvaltuudet:   Yhtiön toimitusjohtaja voi hyväksyä liiketoimintaan kuuluvia investointeja tai hankintoja 50.000 euroon saakka ja liiketoimintaan kuulumattomia tai vain epäsuorasti kuuluvia investointeja tai hankintoja 10.000 euroon saakka.   Liiketoimintayksiköiden johtajat voivat hyväksyä oman yksikkönsä liiketoimintaan kuuluvia investointeja tai hankintoja 10.000 euroon saakka ja liiketoimintaan kuulumattomia tai vain epäsuorasti kuuluvia investointeja tai hankintoja 2.000 euroon…