Hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät

Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata ja kehittää yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön perusstrategian ja…