Missio, Visio, Strategia, Kulttuuri ja Arvot

Organisation and  Teamwork Missio = Yrityksen TARKOITUS, ”tarkoitus ei lakkaa vaikka työt olisi tehty” Visio =  eli kaukainen PÄÄMÄÄRÄ, jota ei ole sovittu kaikkien yksityiskohtien mukaisesti- joustavasti sovittu tavoitetila Strategia = YHTEINEN JUONI. Teknikka on sodassa tapa voittaa yksittäinen lähitaistelu. Taktiikka; sodassa voitetaan yksittäinen taistelu hyvän taktiikan avulla. Strategia on sodassa voittaa sota tietyllä rintamalla. Visiona voi olla jonkun maan itsenäisyys (kaukainen tavoitetila). Missio voi olla vaikka naapurimaiden molemminpuolinen kunnioitus.…