Uusi tilitoimisto avattu Espoossa! Espoon Taloustaitokeskus Oy!

Uusi tilitoimisto avattu Espoossa! Espoon Taloustaitokeskus Oy! Ammattimainen talousjohtaminen tuo johdolle ja omistajille varmuuden organisaationne taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvän raportoinnin oikeellisuudesta. Toimintatapamme pohjautuu organisaationne liiketoiminnan ymmärtämiseen sekä liiketoimintaan liittyvien riskien huomioon ottamiseen. Meillä on kattavaa osaamista ja kokemusta niin suurien kansainvälisten pörssiyhtiöiden, pienten ja keskisuurien yritysten kuin säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen talousjohdosta, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta ja tietenkään julkista sektoria unohtamatta. Palvelumme kattavat sähköiset tilitoimistopalvelut mm. Netvisorilla. Saat meiltä…

Ovatko suomalaiset tilinpäätökset käyttökelvottomia esim. YT-lain suhteen?

Ovatko suomalaiset tilinpäätökset käyttökelvottomia esim. YT-lain suhteen? Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tilaaman selvityksen mukaan YT-laki luo yrityksiin koreografioita ilman sisältöä. Lukuisissa YT-neuvotteluissa neuvottelupöydässä työnantajapuolella paikalla olleena voin allekirjoittaa kyseisen väitteen täysin. YT-laki nykymuodossaan painottaa muotoseikkoja sisällön kustannuksella. YT-laki on pakollinen koreografia, joka on vietävä läpi ennen kuin yritys voi irtisanoa työntekijöitään tuotannollisilla, taloudellisilla tai uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä. Lainsäätäjä tai laki ei toisaalta tunne tai tunnista tuotannollisia ja taloudellisia syitä. Mitä tarkoittaa…

Return On Investment – the necessity of profit

Who can make the demands on the company   –Why ROI and Share Holder Value Program   –Why new Financial Ratios? –Owners/share holders need:  dividend 200*0.1  => 20 Eur –Lenders e.g. banks need interest  => 50 Eur –Company itself, retained earnings  => 20 Eur (need for R&D expenses 5-6% e.g. in car industry) Tax authority, income tax 60%  => 60 Eur Grand total: 150 Eur   Total shareholder return target  …

The role of Finance

Responsibilities of most senior Finance Manager: A) Control all financial and management reporting and accounting process. B) Help drive the growth and development of the business; provide support to the Managing Director as required. C) Implement and maintain a rigid set of financial controls and discipline throughout the business. D) Investigate opportunities for margin improvement and cost control. E) Partner with the Managing Director on launching new projects and ideas to…

Missio, Visio, Strategia, Kulttuuri ja Arvot

Organisation and  Teamwork Missio = Yrityksen TARKOITUS, ”tarkoitus ei lakkaa vaikka työt olisi tehty” Visio =  eli kaukainen PÄÄMÄÄRÄ, jota ei ole sovittu kaikkien yksityiskohtien mukaisesti- joustavasti sovittu tavoitetila Strategia = YHTEINEN JUONI. Teknikka on sodassa tapa voittaa yksittäinen lähitaistelu. Taktiikka; sodassa voitetaan yksittäinen taistelu hyvän taktiikan avulla. Strategia on sodassa voittaa sota tietyllä rintamalla. Visiona voi olla jonkun maan itsenäisyys (kaukainen tavoitetila). Missio voi olla vaikka naapurimaiden molemminpuolinen kunnioitus.…

Suhde työhön

Suhde työhön? 1. Synninsovittaja (mitä syntejä sovitat?- yhdyskuntapalvelurangaistus) 2. Pakko tulla töihin (vrt. Maslovin tarvehierarkia – vrt. Amerikkalainen sosiaaliturva) 3. Duuni (”olen vain töissä täällä” –asenne) 4. Ammattilainen eli tietää itse osaavansa hommansa hyvin; nauttii! 5. Kutsumus (yrittäjyys, sairaanhoitaja, lääkäri) 6. Täyttymys (ulkoiset ja sisäiset tekijät kohtaa) TAVOITTEENA PÄÄSTÄ YTIMEEN A) YDIN ELI FLOW; oikea ihminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan B) KIPSI, VIHA, EPÄILY; kuluttava, ilmenee kyynisyytenä C) TURHAUTUMINEN; frustraation…

Toiminimen kirjoitusvaltuudet

Toiminimen kirjoitusvaltuudet Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden siten, että toiminimenkirjoittajat kirjoittavan toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Toiminimen kirjoitusvaltuuksia rajoitetaan siten, että sellaiset henkilöt, joille on myönnetty toiminimenkirjoitusoikeus, mutta eivät ole hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäseniä, saavat kirjoittaa toiminimen vain yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai johtoryhmän jäsenen kanssa.

Yhtiöjärjestyksen määräykset ja hallituksen tehtävät

Yhtiöjärjestyksen määräykset Hallituksen tehtävät Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon varsinainen yhtiökokous vuodeksi kerrallaan valitsee n jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hyväksymisvaltuudet ja ostolaskujen käsittely

Hyväksymisvaltuudet ja ostolaskujen käsittely   Hallitus päättää kulloinkin voimassa olevista hyväksymisvaltuuksista.   Toistaiseksi ovat voimassa seuraavat hyväksymisvaltuudet:   Yhtiön toimitusjohtaja voi hyväksyä liiketoimintaan kuuluvia investointeja tai hankintoja 50.000 euroon saakka ja liiketoimintaan kuulumattomia tai vain epäsuorasti kuuluvia investointeja tai hankintoja 10.000 euroon saakka.   Liiketoimintayksiköiden johtajat voivat hyväksyä oman yksikkönsä liiketoimintaan kuuluvia investointeja tai hankintoja 10.000 euroon saakka ja liiketoimintaan kuulumattomia tai vain epäsuorasti kuuluvia investointeja tai hankintoja 2.000 euroon…

Hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät

Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata ja kehittää yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön perusstrategian ja…